مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی را رایگان دانلود کنید – دانلود Download | porseshneshan

زهراكار، كيانوش(1385). بررسي رابطه ي جنبه هاي مختلف سازگاري و عملكرد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر تحقيق چاپ نشده، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اشسلامي واحد پیشینه تحقیق اضطراب اسلامشهر. فاضلی، قربان (1385). مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی… ادامه خواندن مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی را رایگان دانلود کنید – دانلود Download | porseshneshan

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار